slide_6.png
slide_5.png
slide_4.png
slide_7.png
slide_1.png
slide_3.png
slide_2.png
HomeLibraryStudy literature

Study literature

The list of study literature

 • Matemātika.
 • A.Artjuha, Matemātika bilingvāli 1.klasei: mācību grāmata - Rīga: Retorika A, 2007.
 • Latviešu valoda.
 • Z.Anspoka, Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1.klase - Rīga: LVA, 2013.
 • Krievu valoda.
 • Митюшина, Л. Русский язык. Азбука: учебник по обучению грамоте и чтению. Rīga: Retorika, 2010.
 • Платонова, Е. Русский язык: 1 класс: Retorika A, 2008.
 • Платонова, Е. Русский язык: Прописи, - Рига: Retorika A, 2008.
 • Dabaszinības.
 • Ņ.Lekse, Dabaszinības bilingvāli 1.klasei: Mācību grām. Rīga: Retorika.
 • Ētika.
 • Голубова, В. Этика (1 класс). Ētika: 1.klasei. 2008.
 • Sociālās zinības.
 • G.Andersone, Sociālās zinības 1.klasei. Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • I.Vilkārse, Mūzika 1.kl. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 1: Class book. - Oxford University Press, 2009.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 1: Workbook. - Oxford University Press, 2009.

The list of study literature

 • Matemātika.
 • A.Artjuha, Matemātika bilingvāli 2.klasei: mācību grāmata. - Rīga: Retorika A, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • Z.Anspoka, Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2.klasei - Rīga: LVA, 2013.
 • Krievu valoda.
 • Платонова, Е. Русский язык: 2 класс: mācību - Rīga: Retorika A, 2010.
 • Dabaszinības.
 • Ņ.Lekse, Dabaszinības bilingvāli 2.klasei: Mācību grām. - Rīga: Retorika, 2006.
 • Ētika.
 • Голубова В. Этика (2 класс). 2008.
 • Sociālās zinības.
 • G.Andersone, Sociālās zinības 2.klasei: Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • I.Vilkārse, Mūzika 2.kl. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 1: Class book / Workbook. - Oxford University Press, 2009.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • A.Artjuha, Matemātika (bil.) 3.klasei. - Retorika A, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • Z.Anspoka, Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3.klase. I un II daļa. Mācību grāmata / Rīga: LVA, 2016.
 • Krievu valoda.
 • Платонова, Е. Русский язык: 3 класс: mācību grāmata - Рига: Retorika A, 2011.
 • Dabaszinības.
 • Vilks, R. Gribuste, S.Vilciņa. Dabaszinības 3.klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
 • Ētika.
 • Голубова, В. Этика: тетрадь для 3 класса, - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
 • Sociālās zinības.
 • G.Andersone, Sociālās zinības 3. klasei: Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • I.Vilkārse, Mūzika 3.kl. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi Family and Friends 2. - Oxford University Press, 2009.

The list of study literature. Programma B

 • Matemātika.
 • Менцис Я. и др.- Математика. 3 класс. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
 • Latviešu valoda.
 • Z.Anspoka u.c. - Latviešu valoda 3. klasei mazākumtautību skolā. Eksp. mācību grāmata - Rīga: LVAVA, 2002. (LAT 2).
 • Krievu valoda.
 • Райт, Э. u.c. - Доброе дерево. Учебник русского языка. 3 класс. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
 • Райт, Э. u.c. - Доброе дерево. Книга для чтения, ознакомления с окружающим миром и развития речи. 3 класс. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
 • Dabaszinības.
 • R.Arājs, u.c. - Izzini pasauli! Dabaszinības 3.klasei. Мācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 • R.Arājs, u.c. - Izzini pasauli! 3.klase: dabaszinību darba - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.g. Darba burtnīca.
 • Арайс, Р. и др. - Познаем окружающий мир. Природоведение. 3 класс. Mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 • Mūzika.
 • I.Vilkārse, - Mūzika 3. klasei. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 2: Class book. - Oxford: Oxford University Press, 2009.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 2: Workbook. - Oxford: Oxford University Press, 2009.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • A.Artjuha, Matemātika (bil.) 4.klasei. - Retorika A, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2 mācību komplekts 4.klasei. - LVAVA, 2010.
 • Krievu valoda.
 • Платонова, Е. u.c. Русский язык: 4 класс: mācību grāmata - Рига: Retorika A, 2012.
 • Филина, О. Страна читателей: литература: 4 класс. Mācību grāmata, 2007.
 • Dabaszinības.
 • I.Vilks, u.c. Dabaszinības 4.klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
 • I.Vilks, u.c. Dabaszinības 4.klasei. Lielvārds.
 • Sociālās zinības.
 • G.Andersone, Sociālās zinības 4.klasei: Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • I.Vilkārse, Mūzika 4.kl. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and Friends 3. - Oxford University Press, 2009, - 4.klase.

The list of study literature. Programma B

 • Matemātika.
 • Менцис, Я. и др. - Математика. 4 класс. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
 • Latviešu valoda.
 • S.Neilande, u.c.- Latviešu valoda māzākumtautību skolā 4.klasei. Mācību grāmata - Rīga: LVA, 2010. (LAT 2).
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. - Русский язык. 4 класс. Практика. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Mācību grāmata, 2002.
 • Невская, Д. - Лабиринт 1. Комната Минотавра. Учебник по литературе для 4 класса - Rīga: Retorika A, 2002.
 • Невская, Д. - Лабиринт 1. Комната Минотавра. Хрестоматия по литературе для 4 класса - Rīga: Retorika A, 2002.
 • Dabaszinības.
 • R.Arājs u.c. - Izzini pasauli! Dabaszinības 4.klasei. Mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Mūzika.
 • I.Vasmanis u.c. - Mūzika 4.klasei. Eksp. mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
 • Sports.
 • L.Kurzemniece u.c. - Sporta ABC 3. - 5.klasei. Mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
 • Vizuālā māksla.
 • G.Poriete - Vizuālā māksla 4.klasei. - Rīga: RaKa, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and Friends 3. - Oxford University Press, 2009. - 4.klase.

The list of study literature

 • Matemātika.
 • Matemātika 5.klasei: mācību grāmata/I.Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2. Z.Anspoka mācību komplekts 5.klasei. - LVA, 2009.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 5 класс: практика: mācību grāmata, 2003.
 • Filina O. Strana čitatelei. Mac.gr.2007.
 • Dabaszinības.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle, Izzini pasauli! Dabaszinības. 5.klase. - Zvaigzne ABC, 2006.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle, Izzini pasauli! Dabaszinības. 5.klase. Darba burtnīca. - Zvaigzne ABC.
 • Sociālās zinības.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 5.klasei. Mācību grāmata. RaKa, 2007.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 5.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • I.Vasmanis, I.Vilkārse. Mūzika 5.kl. Zvaigzne ABC, 2006.
 • Franču valoda.
 • Declic 1, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, J Pierre Lederlin.
 • Declic 1, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Pierre Lederlin Cahier d'exercices.
 • Angļu valoda.
 • Family and Friends 4. OUP, 2008, Naomi Simmons – St.book.
 • Family and Friends 4. OUP, 2008, Naomi Simmons – W.B.

The list of study literature

 • Matemātika.
 • Matemātika 6.klasei: mācību grāmata/I. Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2012.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2. A.Bernāne: mācību komplekts 6.klasei. - LVA, 2010.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 6 класс: практика: mācību grāmata, 2004.
 • Filina O. Strana čitatelei. 6. kl/Mac.gr. 2007.
 • Dabaszinības.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle. Izzini pasauli! Dabaszinības. 6.klase, Zvaigzne ABC.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle. Izzini pasauli! Dabaszinības. 6.klase. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
 • Sociālās zinības.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 6.klasei. RaKa, 2007. - mācību grāmata.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 6.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 6.kl. Zvaigzne ABC, 2004.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture 1.dala (senie laiki): mācību grāmata/Sarmīte Goldmane, Zvaigzne ABC, 2008.
 • Latvijas vēsture pamatskolai: mācību grāmata/Sarmīte Goldmane 1.daļa, Zvaigzne ABC, 2010.
 • Pasaules vēsture 2.dala (senie laiki): mācību grāmata/A.Misans, Zvaigzne ABC, 2009.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch – meine Wahl 2 RaKa, 2005, Dz. Keiša, L. Bogdzeviča-Māc.gr.
 • Deutsch – meine Wahl 2 RaKa, 2005, Dz. Keiša, L. Bogdzeviča-Darba b.
 • Angļu valoda.
 • Family and Friends 5. OUP, 2003, Naomi Simmons – St.book
 • Family and Friends 5. OUP, 2003, Naomi Simmons – W.B.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • Matemātika 7.klasei: mācību grāmata/I.Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2013.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2. S.Neilande, mācību komplekts 7.klasei. - LVA, 2010.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 7 класс: практика: mācību grāmata, 2005.
 • Filina O. Strana čitatelei, 7.kl/Mac.gr. 2007.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija 7.klasei/E.Nagle, R.Gribuste - Lielvārds, 2011.
 • Bioloģija 7.klasei/E.Nagle, R.Gribuste - Lielvārds, 2011. - Darba burtnīca.
 • Ģeogrāfija.
 • Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei. Zvaigzne ABC, 2007.g.(atlānts un kontūrkarte).
 • Sociālās zinības.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 7.klasei. RaKa, 2007: mācību grāmata.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 7.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 7.kl. Zvaigzne ABC, 2005.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture 2.dala (viduslaiki): mācību grāmata/A.Misans. Zvaigzne ABC, 2009.
 • Latvijas vēsture pamatskolai: mācību grāmata/Sarmīte Goldmane. 2.daļa Zvaigzne ABC, 2011.
 • Franču valoda.
 • Declic 2, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, l Cartier, 2005.
 • Declic 2, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Pierre Lederlin Cahier d'exercices.
 • Angļu valoda.
 • Project 5 (3rd edition), OUP, 2003, Tom Hutchinson – St.book
 • Project 5 (3rd edition), OUP, 2003, Tom Hutchinson - W.B.

The list of study literature. Programma B

 • Matemātika.
 • Matemātika 7.klasei: mācību grāmata/I.Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2013.
 • Matemātika 7.klasei: mācību grāmata/I.France, Lielvārds, 2007.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 7 класс: практика: mācību grāmata, 2005.
 • Д.Невская Галактика Логос, 7кл., учебник, в поисках жанра, Реторика, 2007.
 • Д.Невская Галактика Логос, 7кл., хрестоматия, в поисках жанра, Реторика, 2007.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • Matemātika 8.klasei: mācību grāmata/I.Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2014.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2. S.Neilande, mācību komplekts 8.klasei. - LVA, 2011.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 8 класс: практика: mācību grāmata, 2006.
 • Filina O. Strana čitatelei. 8.kl/Mac.gr. 2007.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija 8.klasei/E.Nagle, R.Gribuste. - Lielvārds, 2005.
 • Bioloģija 8.klasei/E.Nagle, R.Gribuste. – Lielvārds, 2005. - Darba burtnīca.
 • Ģeogrāfija.
 • Natālija Buile-Druvaskalne. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei. Zvaigzne ABC, 2000.g.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 8.klasei/Āris Kaksis/Lielvārds, 2012.
 • Fizika.
 • Fizika 8.klase, V.Vilks - Zv.ABC, 2015.
 • Sociālās zinības.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 8.klasei. Mācību grāmata. RaKa, 2007.g.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 8.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.g.
 • Mūzika.
 • I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 8.kl. Zvaigzne ABC, 2006.
 • Vēsture.
 • Latvijas vēsture pamatskola: māc. grāmata/Sarmite Goldmane 3.dala, Zvaigzne ABC, 2009.
 • Pasaules vēsture 3.dala, pamatskola: S.Goldmane. Zvaigzne ABC, 2013.
 • Angļu valoda.
 • Solutions (preintermid). 2.nd., OUP, 2008, Tim Falla, Paul A. Davis – St.book
 • Solutions (preintermid). 2.nd., OUP, 2008, Tim Falla, Paul A. Davis – W.B.

The list of study literature. Programma B

 • Matemātika.
 • Matemātika 8.klasei: mācību grāmata/I.France/Lielvārds, 2007.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • Гаврилина, М.Русский язык: 8 класс: практика: mācību grāmata, 2006.
 • Д.Невская Галактика Логос, 8 кл., учебник, в поисках метода, Реторика, 2007.
 • Д.Невская Галактика Логос, 8 кл., хрестоматия, в поисках метода, Реторика, 2007.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 8.klasei/D.Namsone/Lielvards, 2013.
 • Fizika.
 • Физика. 8 класс/Э.Шилтер - Lielvārds, 1999.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija (Zooloģija) 8.klasei/L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2006.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • Matemātika 9.klasei: mācību grāmata/I.Lude, J.Lapiņa/Pētergailis, 2015.
 • Latviešu valoda.
 • LAT-2. S.Neilande, mācību komplekts 9.klasei. - LVA, 2013.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • М.Гаврилина Русский язык 9 класс практика, Mācību grāmata, 2007
 • Filina O. Strana čitatlei. 9.kl/Mac.gr. 2007.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija 9.klasei/E.Nagle, R.Gribuste. – Lielvārds, 2003.
 • Ģeogrāfija.
 • Zinaida Melbārde, Oļģerts Nikodemus, Marija Rozīte. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei. Zvaigzne ABC, 2003.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 9.klasei/Āris Kaksis/Lielvārds, 2012.
 • Fizika.
 • Fizika 9.klase. V.Vilks – Zvaigzne ABC, 2015.
 • Sociālās zinības.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 9.klasei. Mācību grāmata. RaKa, 2007.g.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 9.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.g.
 • Mūzika.
 • I.Grauzdiņa, I.Vasmane, I.Vasmanis. Mūzika 9.klasei: mācību grāmata. Zvaigzne ABC, 2008.
 • Vēsture.
 • Latvija 20.gadsimta pamatskola, mācību grāmata/S.Goldmane, Zvaigzne ABC, - 9.klase, 2009.
 • Pasaules vēsture 4.dala, pam.skola: S.goldmane. Zv.ABC, 2016.
 • Franču valoda.
 • Declic 3, CLE INTERNATIONAL, 2012, Jacques Blanc, Pierre Lederlin.
 • Declic 3, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Cahier d'exercices.
 • Angļu valoda.
 • Solutions (intermediate), 2.nd, OUP, 2008, Tim Falla, Paul A.Davis – St.book
 • Solutions (intermediate), 2.nd, OUP, 2008, Tim Falla, Paul A.Davis – W.B.

The list of study literature. Programma B

 • Matemātika.
 • Matemātika 9.klasei: mācību grāmata/I.France/Lielvārds, 2009.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • М.Гаврилина Русский язык 9 класс практика. Mācību grāmata, 2007.
 • Д.Невская Галактика Логос, 9 кл., учебник, в поисках стиля, Ретроика, 2008.
 • Д.Невская Галактика Логос, 9 кл., хрестоматия, в поисках стиля, Ретроика, 2008.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 9.klasei/D.Namsone/Lielvārds, 2012.
 • Fizika.
 • Физика. 9 класс/Э.Шилтер, Н.Сакс - Lielvārds, 2002.
 • Bioloģija.
 • Anatomija, Fiziologija 9.kl. V.Valteris, Zvaigzne ABC, 2007.

The list of study literature

 • Matemātika.
 • Matemātika 10.klasei/E.Slokenberga, I.France – Lielvārds, 2009.
 • Latviešu valoda un literatūra.
 • I.Urbanoviča. Latviešu valoda 10.klasei.– R.: Zvaigzne ABC, 2010.
 • J.Dubiņa. Literatūra 10.klasei.– R.: Zvaigzne ABC, 2009.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • Петрякова. Культура речи. Экспериментальный практикум. Retorika – 2004.
 • O.Kudrjavskaja. Krievu valoda un lieratūra - Zv.ABC, 2015.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija vidusskolai, 1.,2.daļa/L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.
 • Ģeogrāfija.
 • Zinaida Melbarde, Maija Rozīte, Līga Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.mācību grāmata. – Zvaigzne ABC, 2009.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 10.klasei/Āris Kaksis/Lielvārds, 2009.
 • Fizika.
 • Физика. 10 класс/Я.Круминьш, П.Пукитис - Zvaigzne ABC, 2000.
 • Fizika 10.klasei/E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis - Lielvārds, 2004.
 • Fizikas uzdevumu krajums 10.klasei/U.Dzerve, Lielvards, 2005.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture 1.d., I.Klišans – Zvaigzne ABC, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Solutions (upperintermediate),2 nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – St.book
 • Solutions (upperintermediate),2 nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – W.B.

The list of study literature

 • Matemātika.
 • Matemātika 11.klasei/E.Slokenberga, I.France – Lielvārds, 2010.
 • Latviešu valoda un literatūra.
 • I.Urbanoviča. Latviešu valoda 11.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2011.
 • D.Auzāne. Literatūra 11. klasei. – R.: Zvaigzne ABC.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • O.Kudrjavskaja. Krievu valoda un lieratūra - 1.,2.daļa. Zvaigzne ABC, 2015.
 • О.Мазнева. Риторика, уч.пособие, Реторика, 2005.
 • И.Михайлова. Стилистика. Учебное пособие для средней школы. Retorika, 2005.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija vidusskolai, 3. Daļa/L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.
 • Ģeogrāfija.
 • Zinaida Melbarde, Maija Rozīte, Līga Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, 2.Mācību grāmata. – Zvaigzne ABC, 2009.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 11.klasei/Āris Kaksis/Lielvārds, 2010.
 • Fizika.
 • Физика. 11 класс 1-2 часть/Я.Круминьш, П.Пукитис - Zvaigzne ABC, 1997.
 • Fizika 11.klasei/E.Silters, V.Reguts, - Lielvards, 2005. - 2008.
 • Fizikas uzdevumu krājums 11.-12.kl., V.Vinogradovs, Lielvards, 2009.
 • Ekonomika.
 • M.Siņicins Biznesa ekonomiskie pamati 11.-12.klasei. RaKa, 2011.g.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture 2.d. I.Klišans - Zvaigzne ABC, 2005.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch.lv 1/2, RaKa, 2006, A.Krūze, A.Kulačkovska, V.Vahere.
 • Angļu valoda.
 • Solutions (upperintermediate), 2-nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – St.book
 • Solutions (upperintermediate), 2-nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – W.B.

The list of study literature. Programma A

 • Matemātika.
 • Matemātika 12.klasei/E.Slokenberga, I.France – Lielvārds, 2011.
 • Latviešu valoda un literatūra.
 • I.Urbanoviča. Latviešu valoda 12.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2012.
 • D.Auzāne. Literatūra 12.klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2009.
 • Krievu valoda un literatūra.
 • E.Марченко, Э.Архангельская. Лингвистический анализ художественного текста. R., Retorika – 2004.
 • Bioloģija.
 • Bioloģija vidusskolai, 3.-4.daļa, L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.
 • Ķīmija.
 • Ķīmija 12.klasei/Āris Kaksis/Lielvārds, 2012.
 • Fizika.
 • Fizika 12 kl. E.Silters, V.Reguts. - Lielvards, 2005.-2008.
 • Fizikas uzdevumu krājums 11.-12.kl. V.Vinogradovs. Lielvards, 2009.
 • Физика. 12 класс, 1-2 часть. Я.Круминьш, П.Пукитис - Zvaigzne ABC, 1996.
 • Ekonomika.
 • M.Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 11.-12.klasei. RaKa, 2011.g.
 • Juta Birzniece. Ekonomika vidusskolai. 11.-12.kl. 2014.g.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture 3.-4.d. I.Klišans - Zv.ABC, 2005.
 • Vācu valoda.
 • A.Krūze, A. Kulačkovska, V. Vahere. Deutsch.lv 2., RaKa, 2006.
 • Angļu valoda.
 • Solutions (Advanced), 2.nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – 11./12.klase - St.book
 • Solutions (Advanced), 2.nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – 11./12.klase - W.B.

The list of study literature. Programma B

 • Krievu valoda un literatūra.
 • Н.Шром Литература современной России 1987-2003. Учебное пособие. RetorikaA, 2005.
 • Н.Шром Литература современной России 1987-2003. Хрестоматия. RetorikaA, 2005.
 • E.Марченко, Э.Архангельская. Лингвистический анализ художественного текста. R., Retorika – 2004.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand