slide_6.png
slide_5.png
slide_4.png
slide_7.png
slide_1.png
slide_3.png
slide_2.png
SākumsPubliskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Paziņojums par automāta izvietošanu veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai

 Paziņojums

 

Rīgas 34.vidusskolas iepirkuma plāns 2018.gadam

 Plāns

 

Paziņojums par automāta izvietošanu veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai

 Paziņojums

 

Paziņojums par telekomunikāciju objekta izveidi un apsaimniekošanu

 Paziņojums

 

Paziņojums par automāta izvietošanu karsto, auksto dzērienu nodrošināšanai

 Paziņojums

 

Paziņojums.

 1. Iznomājamais objekts.

1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 34.vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Kandavas 4, ar kopējo platību 7 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

 

 1. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 līdz plkst.15.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus, svaigus augļus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

 

 1. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.64 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

 

 1. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

 1. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1.Viens gads no līguma noslēgšanas brīža

 

 1. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017.gada 26.septembrim, plkst.11.00, Rīgā, Kandavas iela 4, 108.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

 1. Papildus informācija:

7.1. Tel 29452207, Nataļja Rogaļeva, direktore.

Rīgas 34.vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

Rīgas 34.vidusskolas remontdarbi, Kandavas iela 4" ID nr.R34VS 2016/1

 
Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 34.vidusskolas vasaras nometņu vajadzībām", ID nr.R34VS 2016/2
 

 Rīgas 34.vidusskolas iepirkumu plāns 2017.gadam

 

Komisija 19.05.2017. nolēma slēgt līgumu ar SIA "JC Warehouse" - Finanšu piedāvājums: 22505,32 EUR bez PVN.

Uzvarētājs:

SIA JC Warehouse""

Līgumcena:

22505,32 bez PVN

 Remontdarbu līgums

 

No SIA ,,ELKUS" 18.04.2017.elektroniski saņemti šādi jautājumi:


1.Jautājums: Nav saprotams, kāpēc Pretendenta būvdarbu vadītājam ir nepieciešams sertifikāts arī ēku būvdarbu būvuzraudzības jomā, ja iepirkums ir par remontdarbiem. Droši vien ir ieviesusies kļūda. Jo tagad jomām “ēku būvdarbu vadīšana” un “ēku būvdarbu būvuzraudzība” katrai ir savs kods.
2.Jautājums: Vai visu Objektu sarakstā iekļauto projektu vērtību kopsummai jābūt ne mazākai par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, vai arī katra projekta vērtībai ir jābūt ne mazākai par Pretendenta piedāvāto līgumcenu?

 

Atbildam

 1. Šie sertifikāti ir nepieciešami neskatoties uz to, ka katrai jomai ir savs kods.
 2. Visu objektu remontdarbu kopsummai jābūt ne mazākai par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

 

 
   No SIA ,,AV Projekts" 04.04.2017.elektroniski saņemti šādi jautājumi.
   1. Precizēt līguma noslēgšanas termiņu.
   2. Pievienot iepirkumam visus līguma nosacījumus.
   Atbildam:
   1.Līguma noslēgšanas termiņš no 26.05.2017. līdz 09.06.2017.
   2.Līguma samaksas kārtība no 10.1 punkta līdz 10.3 punktam Iepirkuma nolikumā ,,Rīgas 34.vidusskolas remontdarbi, Kandavas 4 "
   3.Pārējie līguma nosacījumi pievienotajā dokumentā.
 

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu