slide_6.png
slide_5.png
slide_4.png
slide_7.png
slide_1.png
slide_3.png
slide_2.png
HomeDocumentation

Documentation

Izglītības procesa dokumentācija

Dokumentācija par drošības jatājumiem

Izglītības programmas

Pamatizglītības programmas 1. - 9. kl.

1. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 1. - 9. kl.

2. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 1. - 9. kl.

3. Pamatizglītības mazākumtautību programma ar padziļināto angļu valodas apguvi.

4. Pamatizglītības programma ar padziļināto matemātikas apguvi.

Vidējās izglītības programmas 10. - 12. kl.

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 10. - 12. kl.

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (padziļināti - dabaszinības) 10. - 12. kl.

3. Vispārējās vidējās izglītības programma (no 2020./2021. m.g. - 10. klasē).

Skolas nolikums

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand