Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
China-70.png
slide_4.png
Latv-70.png
slide_1.png
Komforta-diena.png
HomeDocumentation

Documentation

Izglītības procesa dokumentācija

Dokumentācija par drošības jatājumiem

Izglītības programmas

Pamatizglītības programmas 1. - 9. kl.

1. Pamatizglītības programma ar padziļināto angļu valodas apguvi.

2. Pamatizglītības programma ar padziļināto matemātikas apguvi.

3. Pamatizglītības mazākumtautību programma ar padziļināto angļu valodas apguvi.

Vidējās izglītības programmas 10. - 12. kl.

Vispārējās vidējās izglītības programma (no 2020./2021. m.g. - 10. klasē).

Skolas nolikums