Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
China-70.png
slide_4.png
Latv-70.png
slide_1.png
Komforta-diena.png
SākumsBibliotēkaMācību grāmatas

Mācību grāmatas

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Latviešu valoda

Latviešu valoda 1.klasei. 1. un 2. daļa./ Z.Anspoka. – Lielvārds, 2014.

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Latviešu valoda 1. klasei: darba lapas./ Z.Anspoka.  – Lielvārds.

Angļu valoda

Bright Ideas 1. Class Book ./ Palin, Cheryl.  – OUP, 2018. -1.klasei

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Bright Ideas 1: activity book. / OUP. -1.klasei

Matemātika

Matemātika 1.klasei.1. un 2.daļa./ I.Helmane, A.Dāvida.  – Lielvārds, 2014.

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Matemātika 1. klasei: darba lapas / Helmane, I. - Lielvārde: Lielvārds, 2014

Dabaszinības

Dabaszinības 1. klasei: mācību grāmata./ G.Ansone.  – Lielvārds, 2020.

Mūzika

Mūzika 1. klasei. / I.Vilkārse, I.Čerpinska. – Zvaigzne ABC, 2005.

 

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Latviešu valoda

Latviešu valoda 2.klasei. 1. un 2. daļa. /Z. Anspoka.  – Lielvārds, 2013.

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Latviešu valoda 2. klasei: darba lapas./ Z. Anspoka. – Lielvārds.

Angļu valoda

Bright Ideas 2. Class Book./ Palin, Cheryl. – OUP, 2018.-2.klasei

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Bright Ideas 2: activity book / OUP.-2.klasei

Krievu valoda

Русский язык: 2 класс./ Е.Платонова.  – Retorika A, 2009.

Matemātika

Matemātika 2.klasei. 1. un 2. daļa. / I. Helmane, A. Dāvida. – Lielvārds, 2014.

Dabaszinības

Dabaszinības 2. klasei: mācību grāmata./ G.Ansone. – Lielvārds, 2021

Mūzika

Mūzika 2. klasei./ I.Vilkārse, I.Čerpinska.– Zvaigzne ABC, 2005.

 

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Latviešu valoda (mazākumtautību)

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3.klase. 1.un 2. daļa./ Z. Anspoka.- Latviešu valodas aģentūra, 2016.

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Latviešu valoda mazākumtautību skolā: 3. klase: darba burtnīca 1. un 2. daļa./ Latviešu valodas aģentūra, 2015.

  Latviešu valoda

  Latviešu valoda 3. klasei: mācību grāmata. 1. un 2. daļa./ Z.Anspoka.- Lielvārds, 2015.

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Latviešu valoda 3. klasei: darba lapas./ Z. Anspoka.-  Lielvārds, 2016.

  Angļu valoda

  Bright Ideas 3. Class Book./ Palin, Cheryl .- OUP, 2019.- 3.klasei

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Bright Ideas 3: activity book. /  OUP, 2018.- 3.klasei

  Mazākumtautību valoda (krievu)

  Русский язык: 3 класс: учебник. Часть 1, 2./ Е.Платонова. - Рига: Retorika A, 2011 .

  Matemātika

  Matemātika 3.klasei. 1. un 2.daļa./ Helmane, I.- Rīga: Lielvārds, 2015.

  Matemātika bilingvāli 3. klasei./ Artjuha, A.- Rīga: Retorika A, 2011.

  Dabaszinības

  Dabaszinības 3. klasei: mācību grāmata./ G.Ansone.-Lielvārds, 2022.

  Mūzika

  Mūzika 3. klasei: mācību grāmata./ Vilkārse, I.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2014

   

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Latviešu valoda un literatūra

  Latviešu valoda. Literatūra 4. klasei. 1. un 2.daļa./ Z.Anspoka - Lielvārds, 2016.

  Latviešu valoda 4.klasei. / S. Ābola.- Zvaigzne ABC, 2022

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Latviešu valoda 4. klasei: darba lapas./ Z.Anspoka.– Lielvārds.

  Angļu valoda

  Bright Ideas 4. Class Book./ Palin, Cheryl. -OUP, 2018.- 4.klasei

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Bright Ideas 4: activity book/ OUP, 2018. - 4.klasei

  Vācu valoda( gadu atbildi no skolotājas par citām grāmatām)

  Deutsch – meine wahl 1. Lehrbuch./ L. Bogdzeviča u.c.- RaKa, 2005.

  Papildliteratūra, darba burtnīcas:

  Deutsch – meine wahl 1. Arbeitsbuch / L. Bogdzeviča u.c.- RaKa, 2005.

  Franču valoda

  Sesame 1 Livre de l'eleve / M. Capouet,H. Denisot- Hachette,

  Sesame 2 Livre de l'eleve / M. Capouet,H. Denisot- Hachette,

  Matemātika

  Matemātika 4. klasei. 1. un 2. daļa./ J.Mencis. Zvaigzne ABC, 2022.

  Dabaszinības

  Dabaszinības 4.klasei./ I.Vilks – Lielvārds, 2020.

  Sociālās zinības un vēsture

  Sociālās zinības 4. klasei./ V. Purēns- RaKa, 2020.

  Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. 1. un 2.daļa./ M. Lāce - Lielvārds, 2021.

  Mūzika

  Mūzika 4.klasei./ I.Vasmanis, I.Vilkārse.. – Zvaigzne ABC, 2006.

 •   

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Latviešu valoda un literatūra

Valodas labirinti 5.klasei /G.Sālijuma, V.Valtere. /– Zvaigzne ABC, 2021.

Literatūra 5.klasei. Pirmā un otrā daļa./ S.Ābola, I.Zemīte. – Zvaigzne ABC, 2021.

Angļu valoda

Life vision elementary student book wih online practice. Student`s book./ OUP, 2021

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Life Vision Elementary. Workbook / OUP- 6.klasei

Krievu valoda

Русский язык: 5 класс: практика: mācību grāmata / М. Гаврилина. - Rīga: Mācību grāmata, 2003.

Страна читателей (5 класс) / О. Филина; - Rīga : Mācību grāmata, 2003.

Matemātika

Matemātika 5. klasei./ I.Lude. – Pētergailis, 2011.

Dabaszinības

Dabaszinības 5. klasei. Mācību grāmata./ I.Vilks, G.Ansone, M. Gribuste. –Lielvārds,

2021.

Sociālās zinības un vēsture

Sociālās zinības un vēsture 5. klasei./ V.Purēns.  – RaKa, 2020.

Mūzika

Mūzika 5.klasei./ I.Vasmanis, I.Vilkārse.  – Zvaigzne ABC, 2006.

Vācu valoda

Deutsch - meine Wahl 1: Lehrbuch : mācību grāmata / [Ludmila Bogdzeviča ... [u.c.]. - Rīga : Raka, c2005.

Latviešu valoda un literatūra

Valodas labirinti 6.klasei./ Zvaigzne ABC, 2024.

Literatūra 6.klasei. 1. un 2. daļa./ I.Strēle, J.Strēlis. – Zvaigzne ABC, 2021.

Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klase. / J.Bernāne, L.Pamiljane, V.Vaivade .- Latviešu valodas aģentūra, 2009.

Angļu valoda

Life Vision Elementary Student Book with Online Practice. Student's book. -OUP, 2021 – 6.klasei

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Life Vision Elementary: Workbook ./ OUP.- 6.klasei

Krievu valoda

Русский язык 6 класс : Mācību grāmata./ М.Гаврилина. - Rīga: Mācību grāmata, 2004.

Страна читателей: Литература 6 класс: mācību grāmata / О.Филина. -Рига: Mācību grāmata, 2004.

Matemātika

Matemātika 6. klasei./ I.Lude. – Pētergailis, 2012.

Dabaszinības

Dabaszinības 6. klasei. Mācību grāmata/ I.Vilks, G.Ansone, M. Gribuste.- Lielvārds, 2022.

Sociālās zinības un vēsture

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei : mācību grāmata / V. Purēns. -RaKa, 2022.

Mūzika

Mūzika 6.klasei./ I.Grauzdiņa, I.Vasmanis.  – Zvaigzne, 2004.

Vācu valoda

Prima Aktiv A.1.1 -Cornelsen, 2022

Latviešu valoda un literatūra

Valodas labirinti. Latviešu valoda 7. klasei./ S.Grigus, B.Zeiļaka. – Zvaigzne ABC, 2007.

Literatūra 7. klasei. Pirmā un otrā daļa./ D.Štokmane, I. Vīduša. – Zvaigzne ABC, 2020.

Angļu valoda

Solutions (pre-intermediate, 3nd edition). Student's book./ T.Falla, P.A. Davis. – OUP, 2020. – 7.klasei

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Third Edition Solutions Pre-Intermediate: Workbook./ OUP. – 7.klasei

Matemātika

Matemātika 7.klasei. 1. un 2. daļa./ S.Januma.-Zvaigzne ABC, 2023.

Bioloģija

Bioloģija 7. klasei. / L.Sausiņa – Zvaigzne ABC, 2020.

Ģeogrāfija 7. klasei / D.Markota, G.Šustere.-– Zvaigzne ABC, 2020.

Pasaules atlants pamatskolai 7. – 8.klasei / Jāņa Sēta,1997.

Vēsture

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei./ V.Purēns.. – RaKa, 2020.

Sociālas zinības

Sociālas zinības 7.klasei/ G/Romanovska, V.Purēns.-RaKa, 2020.

Mūzika

Mūzika 7.klasei./ I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. – Zvaigzne, 2005.

Krievu valoda

Русский язык : 7 класс : практика. / М. Гаврилина. - Rīga: Mācību grāmata, 2005.

Страна читателей : литература : 7 класс: / О. Филина. - Rīga: Mācību grāmata, 2005.

Vācu valoda

Prima Aktiv A.1.1 / Cornelsen, 2022

Franču valoda

Declic 1

Latviešu valoda un literatūra

Valodas labirinti. Latviešu valoda 8. klasei - Zvaigzne ABC,2024.

Literatūra 8. klasei. 1. un 2. daļa. / Ilona Karpenko, Mārīte Milzere.- Zvaigzne ABC, 2021.

Angļu valoda

Solutions (Intermediate, 3nd edition). Student's book. / T.Falla, P.A. Davis. – OUP, 2021. – 8.klasei

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Solutions (3rd Edition) Intermediate: Workbook. –OUP.- 8.klasei

Matemātika

Matemātika 8. klasei./ I.Lude. – Pētergailis, 2014.

Fizika

Fizika 8.klasei. Kompetenču pieeja. / Vilks I.-Zvaigzne ABC,2021.

Bioloģija

Bioloģija 8. klasei. Kompetenču pieeja./ L.Sausiņa - Zvaigzne ABC, 2021.

Ķīmija

Ķīmija 8. Klasei./ Drille, M. - Zvaigzne ABC, 2013.

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija 8. klasei. Kompetenču pieeja./ D. Markota G. Šustere- Rīga: Zvaigzne ABC,2021

Pasaules atlants pamatskolai. / 7. – 8.klasei. – Jāņa Sēta,1997.

Vēsture un sociālās zinības

Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei. / V.Purēns. – RaKa, 2021.

Sociālās zinības 8. klasei : mācību grāmata / M.Siņicins. Rīga : RaKa, 2021.

Mūzika

Mūzika 8. klasei. / I.Grauzdiņa. – Zvaigzne, 2006.

Krievu valoda

Русский язык, 8 класс: практика : mācību grāmata / М. Гаврилина.- Rīga: Mācību grāmata, 2006.

Страна читателей: литература, 8 класс / О. Филина. - Rīga: Mācību grāmata, 2006.

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda 9. klasei mazākumtautību skolā: lasāmā grāmata./ sast. S.Lazdiņa.-Latviešu valodas aģentūra, 2006.

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.9. klase / I.Marševska, S.Neilande. - Latviešu valodas aģentūra, 2013.

Valodas labirinti. Latviešu valoda 9.klasei / A.Vanaga, J.Bernāte.- Zvaigzne, 2006.

Literatūra 9.klasei. 1. un 2. daļa / L.Silova, A.Vanaga -Zvaigzne, 2014.

Angļu valoda

Solutions Intermediate 2-nd: intermediate student's book / T.Falla, P. A. Davis.– OUP, 2012.

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Solutions (intermediate): Workbook.- OUP.

Krievu valoda

Русский язык (9 класс) : 9 класс : практика : mācību grāmata / М. Гаврилина. - Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Страна читателей : литература, 9 класс: mācību grām. / О. Филина ; Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika

Matemātika 9. klasei./ I.Lude. – Pētergailis, 2014.

Fizika

Fizika 9. klasei./ Vilks I.- Zvaigzne ABC, 2022

Bioloģija

Bioloģija 9. klasei/ R.Gribuste. – Lielvārds, 2013.

Ķīmija

Ķīmija 9. Klasei./ Drille, M. Zvaigzne ABC, 2024.

Ģeogrāfija

Latvijas ģeogrāfija 9. klasei: mācību grāmata / Gunta Šustere. Rīga: Zvaigzne ABC, c 2011.

Vēsture

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei: mācību grāmata / Vilnis Purēns. Rīga: RaKa, 2022.

Sociālās zinības

Sociālās zinības 9. klase : 9. klase: mācību grāmata / V.Purēns- Rīga: RaKa, 2022.  

 

Mūzika

Mūzika 9. klasei./ I.Grauzdiņa. – Zvaigzne, 2008.

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda 10.klasei./ I.Urbanoviča. – Zvaigzne ABC, 2010.

Literatūra 10.klasei./ J.Dubiņa. – Zvaigzne ABC, 2009.

Angļu valoda

Life Vision: student book: upper-intermediate B2: with online practice / Jane Hudson and Neil Wood. - Oxford: Oxford University Press, 2022.

Papildliteratūra, darba burtnīcas:

Life Vision : upper-intermediate B2. Workbook. – OUP. 

Krievu valoda

I.Kudrjavska, N.Kožanova, E.Vasiļjeva. Русский язык и литература для 10-го класса, ч.1. – Zvaigzne ABC, 2013.

Русский язык и литература для 10-го класса, ч.2./ I.Kudrjavska, N.Kožanova, E.Vasiļjeva.  – Zvaigzne ABC, 2013.

Matemātika

Matemātika 10.klasei./ E.Slokenberga, I.France, I.France. – Lielvārds, 2009.

Fizika

Fizika 10.klasei./ P.Puķītis. – Zvaigzne ABC,2010.

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai 1.un 2.daļa. / L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.

Ķīmija

Ķīmija 10.klasei./ Kaksis,Ā. – Lielvārds, 2009

Fizika

Fizika 10.klasei. / P.Puķītis. – Zvaigzne ABC, 2000.

Ģeogrāfija

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: mācību grāmata. 1.un 2. daļa / Zinaida Melbārde, Maija Rozīte, Līga Zelča. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Ekonomika

Ekonomika 10. – 12.klasei. / M.Siņicins. – RaKa, 2009.

Vēsture

Vēsture vidusskolai: mācību grāmata1.daļa./ V.Klišāns. – Zvaigzne ABC, 2002.

Vēsture vidusskolai: mācību grāmata 2.daļa./ V.Klišāns. – Zvaigzne ABC, 2003.

Vācu valoda

Prima Plus A.1.1 -Cornelsen, 2022

Franču valoda

Édito A1: Livre de l'eleve + livre numérique - Paris: Didier, 2022

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda 11. klasei./ I.Urbanoviča. – Zvaigzne ABC, 2011.

Literatūra 11. klasei./ D.Auzāne. – Zvaigzne ABC, 2010.

Angļu valoda

Life Vision Advanced C1: student book / Paul Kelly. - Oxford: Oxford University Press, 2023.

Papildliteratūra, darba burtnīcas

Life Vision Advanced C1. Workbook. – OUP. 

Krievu valoda

Русский язык и литература для 11-го класса, ч.1./ I.Kudrjavska, N.Kožanova. – Zvaigzne ABC, 2014

 Русский язык и литература для 11-го класса, ч.2./ I.Kudrjavska, N.Kožanova.  – Zvaigzne ABC, 2014.

Matemātika

Matemātika 11. klasei./ E.Slokenberga.  – Lielvārds, 2010.

Fizika

Fizika 11. klasei. / P.Puķītis. – Zvaigzne ABC, 2011.                         

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12.klasei./ B.Vinogradovs – Lielvārds, 2006.

Ķīmija

Ķīmija 11. klasei./ Kaksis,Ā. – Lielvārds, 2010

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai 1.,2.,3.,4.daļa./ L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.

Ģeogrāfija

Melbārde, Zinaida,  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai : mācību grāmata. 1.un 2. daļa / Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009.

Vēsture un sociālās zinības

Vēsture vidusskolai: mācību grāmata 3.daļa./ V.Klišāns. – Zvaigzne ABC, 2005.

Vēsture un sociālās zinātnes vidusskolai. 1. daļa. Kompetenču pieeja./ V.Klišāns. - Zvaigzne ABC,2021.    pie šulces???

 

Ekonomika

Ekonomika 10. – 12.klasei. / M.Siņicins. – RaKa, 2009.

Vācu valoda

Prima Plus A.1.2 -Cornelsen, 2022

Franču valoda

Alter EGO +: Livre de l'eleve + CD-Rom B1 - Paris: Hachette, 2013.

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda 12. klasei: mācību grāmata / I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. - Zvaigzne ABC, 2012.

Literatūra 12. klasei / I.Auziņa, D.Dalbiņa. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Angļu valoda

Life Vision Advanced C1 : student book / Paul Kelly. - Oxford: Oxford University Press, 2023.

Life Vision Advanced C1. Workbook. – OUP. 

Krievu valoda

Русский язык и литература для 12-го класса, ч.1: mācību grāmata / А. Ведела, Н. Митрофанова, Е. Марченко; Рига: Zvaigzne ABC, 2015.

Лингвистический анализ художественного текста./ E.Марченко, Э.Архангельская.-. R., Retorika, 2004.

Matemātika

Matemātika 12.klasei./ E.Slokenberga. - Lielvārds, 2011.

Fizika

Fizika 12. klasei./ P.Puķītis. – Zvaigzne ABC, 2013.

Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12.klasei./ B.Vinogradovs – Lielvārds, 2006

Bioloģija

Bioloģija vidusskolai 1.,2.,3.,4.daļa./ L.Sausiņa. – Zvaigzne ABC, 2010.

Ķīmija

Ķīmija 12. klasei ./ Kaksis,Ā. -Lielvārds, 2011.

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: mācību grāmata.1.un 2. d. / Z. Melbārde, M. Rozīte, L.Zelča. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.1.un 2. daļa

Vēsture un sociālās zinības

Vēsture vidusskolai: mācību grāmata 4.daļa./ V.Klišāns. – Zvaigzne ABC, 2005.

Vēsture un sociālās zinātnes vidusskolai. 1. daļa. Kompetenču pieeja./ V.Klišāns. - Zvaigzne ABC,2021. Pie Šulces???

Ekonomika

Ekonomika 10. – 12.klasei./ M.Siņicins. – RaKa, 2009.

Vācu valoda

Prima Plus A.2.1 / Cornelsen, 2022.

Franču valoda

Alter EGO +: Livre de l'eleve + CD-Rom B1 - Paris : Hachette, 2013.