pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjektiKA1 projekts Erasmus +

Projekti

KA1 projekts Erasmus +

KA1 projekts Erasmus +

Notiek: no 2016.g. 9. jūnija līdz 2018.g. 8. Jūnijam.

Rīgas 34. vidusskolas pedagoģiskā personāla kompetences pilnveide integrētā priekšmeta un valodas mācīšanas ieviešanā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.g. 9. jūnija līdz 2018.g. 8. Jūnijam. Projekta mērķis ir veicināt integrētas satura un valodas mācīšanas attīstību skolā, palielināt skolotāju skaitu, kas strādā ar šo metodi, un veidot sadarbības tīklus ar skolotājiem citās Eiropas valstīs. Projekta mērķis ir saistīts ne tikai ar pedagogiem, kas pilnveidos savu kvalifikāciju, bet arī dāvās iespēju skolēniem attīstīt stabilas angļu valodas prasmes, īstenojot mācību priekšmetu satura un angļu valodas integrētu apguvi, tādējādi veicinot vispārizglītojošo skolu absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū. Projektā tika realizētas 4 mobilitātes. 1) Angļu valodas skolotāja Irina Griņevska bija uz kursiem "Content and Language Integrated Learning (Secondary School Education Staff) Bell, Kembridžā. 2) Ekonomikas skolotāja Dana Karhu bija uz kursiem "CLIL Methodology and Technology in Education” Grieķijā. 3) Angļu valodas skolotāja Marina Barbašina bija uz kursiem "Erasmus + CLIL Course" Inlingua Edinburgā. Kursu laikā skolotāja noskaidroja testēšanas un novērtēšanas īpatnības CLIL kontekstos. 4) Angļu valodas Tatjana Rassolova bija uz kursiem "Spice Up your Teaching Ideas -Language Teaching Methodology in Practice Today" St.Julianā, Maltā.

KA1 projekts Erasmus +
KA1 projekts Erasmus +