pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjekti

Projekti

ERASMUS+ stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības (KA2) «Green City Life»

No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo saprašanos

Notiek: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Kuratori: Ruta Bancāne

Projekta mērķis ir izpētīt iespējas un piedāvāt konkrētus risinājumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pilnveidošanai pilsētā.

Lasīt tālāk ...

Projekts - videokonkurss "Es - nodOKļu vlogeris!"

No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo saprašanos

Notiek: 02.10.2018. – 06.12.2018.

Piedalījās: Rīgas 34.vidusskolas skolēni 

Kuratori: Dana Karhu

Projekta mērķis ir skolēnu un sabiedrības izglītošana un izpratnes veidošana par godīgas nodokļu saistību izpildes būtību un nozīmi.

Lasīt tālāk ...

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo saprašanos

Notiek: no 2018.gada 1. septembra

Piedalījās: Rīgas 34.vidusskolas 1.-12. klases skolēni

Kuratori: Inga Sokolova

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas 34.vidusskolas skolēniem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības

Lasīt tālāk ...

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712

Notiek: tiek realizēts kopš 2017. gada oktobra

Piedalījās: Rīgas 34.vidusskolas 1. – 9. klašu skolēni

Kuratori: Inga Sokolova

Projekta mērķis ir izkopt Rīgas 34.vidusskolas skolēnu talantus un dot iespēju mācīties, izmantojot mūsdienīgas mācību pieejas.

Lasīt tālāk ...