pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjekti

Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712

Notiek: tiek realizēts kopš 2017. gada oktobra

Piedalījās: Rīgas 34.vidusskolas 1. – 9. klašu skolēni

Kuratori: Inga Sokolova

Projekta mērķis ir izkopt Rīgas 34.vidusskolas skolēnu talantus un dot iespēju mācīties, izmantojot mūsdienīgas mācību pieejas.

Lasīt tālāk ...

«Samsung skola nākotnei» projekts «Skolēna digitālais IQ»

No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo saprašanos

Notiek: 21.09.2017. – 04.12.2017.

Piedalījās: Rīgas 34.vidusskolas skolēni (dzimšanas gads 1999. – 2003.)

Kuratori: Dana Karhu

Projekta mērķis ir pilnveidot Rīgas 34.vidusskolas skolēnu digitālās prasmes jēgpilnākai to izmantošanai.

Lasīt tālāk ...

Projekts „Karjeras izvēles iespēju plānošana jauniešiem multilingvālā vidē”

No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo saprašanos

Notiek: 28.09.2017 – 24.10.2017.

Piedalījās: 11.kl.skolēni

Kuratori: J.Mališeva, G.Zaremba

Rīgas 34.vidusskola kopā ar vidusskolu IPSSEOA Bernardo Buontalenti (Florence, Itālija) īstenoja projektu „Karjeras izvēles iespēju plānošana jauniešiem multilingvālā vidē”.

Lasīt tālāk ...

Projekts ”Skolas e-mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo izglītības trajektoriju priekšnosacījums”.

MOODLE

Notiek:01.11.2016. – 30.04.2017.

Participants: visi Rīgas 34.vidusskolas pedagogi

Kuratori: Dana Karhu

Lasīt tālāk ...