pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjekti

Projekti

Projekts "Piens skolai"

Piens skolai

Piedalijas: 1.-9. kl. skolnieki

Eiropas "Skolas piena" programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem.

Lasīt tālāk ...

Projekts "Augļi skolai"

Augļi skolai

Notiek: 11.2015.-03.2016. g.

Piedalijas: 1.-9. kl. skolnieki

Kuratori: R.Mavļina, S.Maļinova

Projekta ietvaros tiek organizēti dažādi pasākumi 1.-9.kl.izglītojamiem: radošo darbu izstādes "Rudens fantāzijas", sporta sacensības, tematiskās klases stundas, tikšanās ar skolas medicīnas māsu, viktorīnas, konkursi, filmas par veselīgu dzīvesveidu noskatīšanās un apspriešana un c.

Lasīt tālāk ...

Projekts StartIT – Datorika un Java Android

StartIT – Datorika un Java Android

Notiek: 2015./2016. m.g.

Piedalijas: 4. un 7.kl. skolnieki (Datorika), 6. un 9.-11.kl. skolnieki (Java Android)

Kuratori: E.Neilande un D.Spasjonova (Datorika), A.Princs un D.Karhu (Java Android)

Par vienu no svarīgākiem un aktuāliem virzieniem Latvijas izglītības sistēmā pašlaik uzskata IT attīstību. Tas ir skaidrojams ar tendenci apgūt ne tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu dzīvē, bet arī ar nepieciešamību attīstīt algoritmisku domāšanu, kas ir nozīmīga programmēšanas un citu datorikas nozarei specifisku jautājumu apguvei.

Lasīt tālāk ...

Projekts "Global Lesson"

Global Lesson

Notiek: 09.-11.2015. g.

Piedalijas: 7.-8. kl. skolnieki

Kuratori: J.larina, A.Novožilova, D.Spasjonova

"Pasaules lielākā mācību stunda" ir starptautiska akcija, kurā vienlaicīgi piedalās gandrīz simts pasaules valstis. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai kopīgi izglītotos, un iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Lasīt tālāk ...